Specialist.czTypologie MBTI - pro Váš seberozvoj


Motto: „ Vše, co nás irituje na druhých, může vést k lepšímu pochopení sebe sama.“
Carl Gustav Jung

Typologie osobnosti MBTI je metoda, která:

 • je určena široké veřejnosti,
 • vám pomůže k sebepoznání a využití vašeho potenciálu,
 • vám pomůže k poznání druhých a pochopení jejich chování a jednání,
 • je snadno srozumitelná a použitelná v každodenním životě a práci,
 • vám pomůže při řešení problémů, zlepšování týmové spolupráce a komunikace, zvládání stresu, atd.

Co se o sobě a případně o druhých dozvíte?

 • Vaše preference, tj. jakými způsoby je pro Vás přijatelné se chovat,
 • odkud čerpáte a kam přednostně soustřeďujete svou energii,
 • které typy informací upřednostňujete a kterým věříte,
 • jakým způsobem se rozhodujete,
 • jak si organizujete život a práci.

Přínos:

 • porozumění tomu, jak tyto preference ovlivňují vaši konkrétní spolupráci a vztahy s druhými lidmi,
 • pochopení věcí, které vás stresují,
 • uvědomění si, jak lépe zvládat konflikty a porozumět ostatním.

Individuální zpětná vazba podle MBTI zahrnuje:

 • vyplnění dotazníku (online) v různých jazykových mutacích,
 • individuální zpětná vazba (práce s pracovním sešitem, možno i v anglickém jazyce),
 • plán dalšího osobního rozvoje v oblasti efektivní komunikace, dosažení lepšího rozhodování, týmové spolupráce,
 • kariérové poradenství.

Další informace včetně ceny se dozvíte u níže uvedených konzultantů.

Konzultanti:
Mgr. Jindra Karásková – mezinárodní certifikace MBTI (tel: 597 479 235, e-mail: jkaraskova@specialist.cz),
Mgr. Petra Juřicová (tel: 597 479 247, e-mail: pjuricova@specialist.cz).