Specialist.czTréninky soft skills


Motto: Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.
Konfucius

SOFT SKILLS neboli měkké dovednosti jsou pro úspěch v pracovním životě stejně důležité jako znalosti a profesní dovednosti. Kromě toho jsou důležité v i našem osobním životě.

Nabízíme Vám tréninkové programy následujících měkkých dovedností:

 • efektivní komunikace
 • kooperace
 • podnikavost
 • flexibilita
 • uspokojování zákaznických potřeb
 • výkonnost
 • samostatnost
 • řešení problému
 • plánování a organizace práce
 • celoživotní učení
 • aktivní přístup
 • zvládání zátěže
 • objevování a orientace v informacích
 • komunikace v cizích jazycích

Trénink SOFT SKILLS je třídenní intenzivní trénink, jehož délku je dle požadavků klienta možné upravit.
Je orientován prakticky a využívá interaktivní metody výuky se zapojením všech účastníků. Naše metodika vychází z principů zážitkového učení, tzv. "learning by doing". Důraz je kladen na aktivitu účastníků, spolupráci, komunikaci, a nikoliv na klasickou formu výkladu nebo přednášky.

ZÁKLADNÍ MODUL tréninku je nastaven pro max. počet 12 účastníků./

Součástí základního modulu je:

 • vstupní diagnostika (zmapování potřeb zadavatele a účastníků tréninku)
 • odborná asistence a poradenství dvou certifikovaných trenérů
 • pracovní pomůcky - Pracovní sešit, Průvodce kompetencí
 • pronájem tréninkové místnosti
 • pomůcky pro realizaci cvičení
 • interaktivní DVD pro podporu tréninku
 • výstupní diagnostika (objektivní a subjektivní posouzení posunu v kompetenci)
 • závěrečná doporučení k dalšímu rozvoji pro zadavatele tréninku

Přínos:

 • rozvoj požadovaných dovedností nutných pro dobrý pracovní výkon
 • přenositelnost těchto dovedností (využití v jiných pracovních pozicích nebo v soukromém životě)
 • motivace zaměstnance k dalšímu rozvoji a kariérovému postupu

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.