Specialist.czTréninky MBTI - typologie osobnosti Myers Briggs Type Indicator


Motto: Abychom byli ve vztahu k ostatním a ve své práci úspěšní, potřebujeme na sobě pracovat, vědomě se zlepšovat a rozvíjet. K tomu se musíme – nejdříve a především – umět podívat sami na sebe a poučit se o sobě samých.
M. Čakrt

MBTI neboli typologie Myers-Briggs vychází z učení Carla Gustava Junga. Jedná se o osobnostní test, který popisuje zaměření osobnosti a její kognitivní styl.

Typologie MBTI identifikuje 16 osobnostních typů, které se v různé míře vyskytují v populaci. Jednotlivé typy nehodnotí, ale popisuje. Popisuje preferované chování a uvažování jednotlivých typů.

Přínos:

  • interpretace zkušených konzultantů, kteří s typologií MBTI dlouhodobě pracují
  • posílení kompatibility manažerských a pracovních týmů
  • pochopení rozdílů v řídicích stylech manažerů
  • pochopení rozdílů v individuálním způsobu řešení problémů a v komunikačních stylech
  • využití vlastního potenciálu
  • dosazení správných lidí na správná místa s odpovídající
  • zefektivnění komunikaci
  • zlepšení řízení a řešení konfliktů

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.