Specialist.czTeambuilding


Motto: Při plnění kolektivních úkolů jsou mnohem výkonnější přátelé než známí.
J. Riddestrale

Teambuildingový program

je zaměřen na rozvoj a zlepšení výkonu daného pracovního týmu. Jeho cílem je identifikace silných stránek týmové spolupráce a oblastí pro další zlepšování. Teambuildingový program je vždy navrhován „na míru“ podle potřeb zadavatele. Obsahuje indoorové i outdoorové aktivity (přiměřeně náročné pro danou skupinu). Kromě toho vždy obsahuje blok věnovaný sebepoznání, poznání druhých a typologii osobnosti, která popisuje zaměření osobnosti, sociální strategie, komunikační styl, kognitivní styl ad.

Přínos:

  • Zlepšení pracovního výkonu celého týmu i jednotlivců
  • Zlepšení týmové komunikace a procesu sdílení informací
  • Stmelení týmu budování vztahů v případě personálních změn nebo rozšiřování týmů navržení/vytvoření společného cíle

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.