Specialist.czSlužby pro zaměstnavatele


Více než desetileté zkušenosti v oblasti náboru manažerů a specialistů řadí personální agenturu k těm nejlepším v Moravskoslezském regionu – dosvědčuje to rozsáhlá síť kontaktů s manažery a specialisty moravskoslezských podniků, spolupráce s vysokými a středními školami, spolupráce s úřady práce a regionálními zaměstnaneckými agenturami, zkušenosti z mezinárodních vývojových programů v oblasti Řízení lidských zdrojů.

Metody a nástroje hledání:

 • Databáze uchazečů
 • Inzerce na vlastních webovských stránkách agentury
 • Inzerce na pracovních serverech
 • Inzerce v regionálních médiích
 • Executive search
 • Databáze Regionální zaměstnanecké agentury
 • Databáze úřadů práce
 • Spolupráce s partnerskými personálními agenturami sídlícími mimo Moravskoslezský region

Základem výběrového procesu je definování klíčových kompetencí, které představují kritéria pro výběr kandidátů. Na jejich základě je navržena struktura behaviorálního pohovoru. Tento postup umožňuje získání mnohem hodnotnějších informací a eliminuje výběr nevhodných kandidátů.

Proč právě tento produkt (služba)?

Výhodou nabízené služby je:

 • Kvalita - dlouhodobá praxe, neustálé zdokonalování a aplikace vhodného nástroje pro posouzení klíčových kompetencí umožňuje našim konzultantům vybrat nejvhodnějšího kandidát
 • Anonymita klienta a diskrétnost při přímém oslovování (Executive search)
 • Vícejazyčnost- kompletní servis (výběrová řízení a dokumenty o kandidátech) také v anglickém jazyce
 • Cena/Přínos- cena je sjednána dohodou a odpovídá běžné praxi v této personální oblast

Užitek (přínos pro zákazníka):

 • Oslovení kandidátů, kteří nereagují na inzerci v médiích a které klient nemůže oslovit přímo
 • Výrazné snížení rizika nesprávného výběru zaměstnanců
 • Časově náročný proces nemusí řešit manažeři klienta nebo personální oddělení zatížené operativními činnostmi

Příklad použití:

 • Vznik nových pracovních míst
 • Náhrada stávajících zaměstnanců
 • Kompletní nábor pracovníků pro nově vznikající závod nebo pobočku v Moravskoslezském kraji

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.