Specialist.czVyhledávání a výběr zaměstnanců


Motto: Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.
L. King

Více než patnáctileté zkušenosti v oblasti náboru manažerů a specialistů řadí personální agenturu k těm nejlepším v Moravskoslezském regionu – dosvědčuje to rozsáhlá síť kontaktů na manažery a specialisty moravskoslezských podniků, spolupráce s vysokými a středními školami, spolupráce s úřady práce a regionálními zaměstnaneckými agenturami, zkušenosti z mezinárodních vývojových programů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Agentura ve své práci uplatňuje kompetenční přístup, a to jak v oblasti poradenství pro své klienty tak ve své vlastní personální práci.

Základem výběrových procesů je definování klíčových kompetencí, které představují kritéria pro výběr kandidátů. Na jejich základě je navržena struktura behaviorálního pohovoru. Tento postup umožňuje získání mnohem hodnotnějších informací a eliminuje výběr nevhodných kandidátů.

Přínos:

  • získání kandidátů, kteří nereagují na inzerci v médiích a které klient nemůže oslovit přímo,
  • selekce nevhodných kandidátů reagujících na nabízenou pracovní pozic,
  • výrazné snížení rizika nesprávného výběru zaměstnanců vyplývající z kompetenčního přístupu výběr,
  • časově náročný proces předvýběru a selekce neřeší manažer nebo personalista zadavatel,
  • možnost využití prostor personální agentury pro výběrové pohovory.

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.