Specialist.czPrůzkumy názorů zaměstnanců


Motto: Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.
Aristoteles

Průzkum názorů zaměstnanců

zajistí manažerům společnosti strukturovanou a nezávislou informaci o názorech reprezentativního vzorku zaměstnanců v relativně krátkém časovém úseku (4-8 týdnů).Detailní výsledky průzkumu jsou prezentovány managementu společnosti ve formě analýzy, včetně zjištění silných a slabých stránek a doporučení ke zlepšení. Se souhrnnými výsledky průzkumu v dohodnuté struktuře jsou seznámeni také zaměstnanci firmy.

Průzkum je realizován s využitím strukturovaného dotazníku a s průvodním dopisem ředitele, který je předán dohodnutým způsobem všem nebo vybraným pracovníkům společnosti. Průzkum názorů je realizován tak, aby na jedné straně zajistil anonymitu respondentů a na druhé straně hodnotnou strukturu informací. Vlastní organizace průzkumu je řešena ve spolupráci zpracovatele a klienta tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší návratnosti při relativní rychlosti procesu předání, vyplnění a převzetí dotazníků ke zpracování.

Strukturovaný dotazník je přizpůsoben potřebám klienta. Základní dotazník obsahuje cca 50 uzavřených otázek a 3 otevřené (možnost volného vyjádření názoru). Ty se zaměřují na 7 oblastní řízení lidských zdrojů a dalších 20 otázek je zaměřeno na motivaci. Po identifikaci potřeb a s ohledem na zvláštnosti zadavatele-klienta je základní dotazník upraven a doplněn o další otázky.

Přínos:

  • Zlepšení komunikace a firemní kultury tj. informovanosti ve firmě, podpoření komunikace mezi managementem a zaměstnanci
  • Posílení loajality zaměstnanců k firmě
  • Zlepšení některých procesů v HR např. výběr zaměstnanců pro školící programy, poskytování zpětné vazby
  • Získání informací o tom, co motivuje zaměstnance

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.