Specialist.czO společnosti


foto Jindra

„Hlavními zásadami personální agentury Specialist Service s.r.o. je spolehlivost, diskrétnost, profesionální jednání a individuální přístup ke klientům. Spokojenost našich klientů zaručuje dlouhodobou spolupráci, sdílení a výměnu informací, dobré reference a nové klienty.“
Jindřiška Karásková
jednatelka společnosti


Personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji. Byla založena již v roce 1993 jako divize Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska.

Od počátku se zaměřovala na nábor (recruitment) manažerů a specialistů. Během svého vývoje agentura rozšířila své služby i na komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. V roce 2004 se Specialist Service, s.r.o. stala dceřinou společností poradenské a konzultační firmy RPIC-ViP s.r.o.

Specialist Service, s.r.o. nabízí

  • zkušenosti s náborem klíčových pracovníků či kompletního náboru zaměstnanců pro nové investory
  • zkušenosti z vývojových projektů v oblasti řízení lidských zdrojů (Projekty Phare Lidské zdroje, Projekty EQUAL atd.)
  • poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
  • vysokou profesionalitu a individuální přístup při řešení Vašich personálních potřeb
  • kompletní servis v anglickém jazyce pro zahraniční klienty, počínaje zpracováním kompetenčního modelu přes doporučující zprávy o uchazečích až po vedení výběrových pohovorů

Specialist Service pracuje na základě licence Ministerstva práce a sociálních věcí, která opravňuje k zprostředkování pracovníků z ČR a zemí EU, Bulharska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Ruska.

Personální agentura Specialist Service spolupracuje:

  • s manažery a specialisty moravskoslezských podniků,
  • se středními školami, s vyššími odbornými školami, univerzitami,
  • s úřady práce, Regionální zaměstnaneckou agenturou a podnikovými agenturami.
U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Náhled dokladů a oprávnění k podnikání:

Licence MPSV 2010_1 Licence MPSV 2010_2 Licence MPSV 2010_3

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.