|      

  

O Specialist Service

Česká personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji. Byla založena již v roce 1993 jako divize Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska. 

Od počátku se zaměřujeme na nábor (recruitment) manažerů a specialistů pro firmy a společnosti v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů (počínaje kompetenčními modely, Talent Management programy a konče outplacementem). V oblasti HR služeb jsme aktivní i na mezinárodní scéně.

Chci probrat možnosti spolupráce

 

„Hlavními zásadami personální agentury Specialist Service s.r.o. jsou spolehlivost, diskrétnost, profesionální jednání a individuální přístup ke všem klientům.“

Jindřiška Karásková 
jednatelka společnosti