Specialist.czKompetenční modely


Motto: Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
F. Nietzsche

Kompetenční modely popisují kompetence tj. znalosti, dovednosti, zkušenosti, osobnostní charakteristiky), které jsou nutné pro požadovaný výkon v dané pozici.

KM pyramida

Personální agentura navrhuje a zpracovává tyto kompetenční modely:

Modely klíčových kompetencí: popisují kompetence, které jsou společné a nezbytné pro všechny zaměstnance organizace/firmy bez ohledu na jejich pozici a roli v hierarchii firmy

Specifické kompetenční modely: identifikují kompetence pracovníka (a jejich úroveň), které jsou charakteristické pro úspěšného pracovníka v konkrétní pozici a v konkrétní organizaci

Generické kompetenční modely: představují osvědčený seznam kompetencí pro konkrétní pozice (obchodník, personalista, finanční ředitel), vycházejí z rozsáhlých zkušeností personální agentury, výzkumů a vývojových aktivit. Tyto modely jsou spolehlivým základem pro definování těch kompetence, které jsou nezbytné pro dobrý výkon v dané pozici. Bohužel nezohledňují zvláštnosti jednotlivých firem. I přesto usnadňují práci personalistům a manažerům při výběrech zaměstnanců, adaptačních procesech, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců atd.

Přínos:

 • Uplatňování kompetenčního přístupu zkvalitňuje personální práci ve společnosti, přispívá k upevňování a propagaci firemních hodnot, usnadňuje práci manažerům a personalistům při:
  • výběru,
  • vzdělávání,
  • hodnocení zaměstnanců.
 • Kompetenční modely přispívají ke zkvalitnění výběrového procesu, protože poskytují naprosto přesný popis toho, co musí uchazeč o práci umět a znát, aby byl přijat
 • Poskytují validní informace o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnannec osvojil potřebné znalostí a dovedností během adaptace. Definují úroveň kompetencí, které musí uchazeč prokázat na konci adaptačního období.
 • Dále kompetenční modely poskytují detailní popis kompetencí vyžadovaných od způsobilých pracovníků.
 • Kompetenční modely lze pak využít při rozvojovém hodnocení zaměstnanců, jejich povyšování a dalším vzděláváním.
 • Kompetenční modely tvoří základ moderního systému řízení lidských zdrojů, lze je aktualizovat a snadno přizpůsobovat rozvoji firmy. Komplexnost této služby šetří čas a peníze.

KM koláč

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.