Specialist.czJak správně vybrat zaměstnance - Competency Based Interview


Motto: Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců se ukáže jako chybné. P. Drucker

Jednodenní interaktivní trénink Competency Based Interview je zaměřen na nácvik výběru zaměstnanců, na osvojení si techniky vedení kompetenčního pohovoru a na ověřování kompetencí potřebných pro požadovaný výkon. Trénink se opírá o behaviorální přístup a kompetenční modely, využívá techniku CIT (tzv. critical incidents).

Obsah tréninku:

Účastníci se dozvědí:

 • Co to jsou kompetence
 • Co jsou kompetenční modely
 • Co je to metoda CIT tzv. critical incidents
 • Rozdíl mezi tradičními a kompetenčními pohovory
 • Jak si vytvořit strukturu Competency Based Interview
 • Jak se správně klást otázky (vzorové typy otázek)
 • Jak vyhodnocovat získané informace

Trénink je určen manažerům a personalistům, kteří vybírají zaměstnance. S ohledem na zachování interaktivity tréninku je počet účastníku omezen na 12 osob.

Přínos:

Účastníci tréninku si prakticky vyzkoušejí:

 • Definování kompetencí nutných pro výkon v konkrétní pozici
 • Určení významných situací pro danou pozici
 • Návrh struktury Competency Based Interview
 • Vedení kompetenčního pohovoru (2 simulované pohovory)
 • Vyhodnocení získaných dat

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.