Specialist.czJak hodnotit zaměstnance prostřednictvím kompetencí (pro manažery a specialisty)


Motto: O celém stromu lze z jeho plodů úsudek udělat.
Walter von der Vogelweide

Jednodenní trénink se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců a poskytuje informace o metodách hodnocení.

  • Hlavní část tréninku je věnována hodnocení prostřednictvím kompetencí s využitím hodnotícího pohovoru. Účastníci se seznamují s kompetenčními modely a s některými nástroji pro měření/hodnocení kompetencí.
  • Účastníci se seznámí s jednotlivými metodami a nástroji hodnocení jako jsou: Motivačně hodnotící pohovor, Management by Objectives, Metoda klíčové události, Assessment Center/Development Center, 360o zpětná vazba, Manažerský audit, Mystery shopping, Hodnocení potenciálu.
  • V simulovaném hodnotícím pohovoru si účastníci vyzkoušejí vedení hodnotícího pohovoru, záznam informací do hodnotící formuláře a poskytování zpětné vazby hodnocenému.

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci, manažeři a personalisté. S ohledem na zachování interaktivity tréninku je počet účastníku omezen na 12 osob.

Přínos:

  • Osvojení si teoretického základu systému hodnocení zaměstnanců a seznámení se s jednotlivými metodami hodnocení včetně jejich předností a záporů
  • Možnost si prakticky vyzkoušet simulovaný hodnotící pohovor pod vedením zkušeného kouče
  • Výměna a sdílení informací a zkušeností mezi účastníky

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.