Specialist.czIndividuální trénink technik hledání pracovního místa a příprava k pohovoru


Motto: Člověk, který něco dělá, dělá i chyby; avšak ten, kdo chyby nedělá, dělá tu největší chybu ze všech - nedělá nic.
B. Franklin

Individuální trénink technik hledání pracovního místa a příprava k pohovoru

Individuální služba, která je poskytována uchazečům o práci po předchozí konzultaci. Obsah je přizpůsoben potřebám jednotlivých uchazečů a délka trvání tréninku je minimálně 1 den.

Obsahem tréninku je:

 • Sepsání životopisu a průvodního dopisu
 • Příprava k výběrovému řízení
 • Zprostředkování informací o trhu práce, mzdových nabídkách, aj.
 • Testování osobnosti
 • Možnost kombinovat s kariérovým koučingem
 • a další po individuální dohodě.

Přínos:

 • Individuální přístup
 • Přizpůsobení obsahu tréninku potřebám uchazečů
 • Podpora uchazečů v jejich dalším kariérovém růstu
 • Získání přehledu o trhu práce
 • Získání sebedůvěry a motivace při hledání zaměstnání

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.