Specialist.czAudit řízení lidských zdrojů


Motto: Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty.
Reinhard K. Sprenger

Audit ŘLZ je nástroj s jehož pomocí zjišťujeme, ověřujeme, popisujeme a hodnotíme systém řízení lidských zdrojů v dané společnosti. Umožňuje analýzu, vyhodnocení a trvalé zlepšování jednotlivých oblastí systému ŘLZ. Součástí auditu je průzkum názorů zaměstnanců.

Audit ŘLZ je modulární program (sedm modulů + interaktivní DVD).

Lze ho realizovat celý nebo jen jednotlivé moduly:

 1. Strategické řízení LZ (vazba personální strategie na strategii firmy a celkové fungování systému řízení LZ)
 2. Plánování lidských zdrojů (analýza pracovních míst – existující stav, popis a specifikace
 3. Motivace, řízení a hodnocení výkonu a odměňování
 4. Vzdělávání pracovníků (včetně motivace ke vzdělávání a měření jeho efektivnosti)
 5. Vedení procesu organizačních změn
 6. Personální informační systémy (vnitropodnikové i externí zdroje informací)
 7. Firemní kultura a komunikace

Přínos:

 • podpora rozvoje procesů řízení lidských zdrojů
 • zlepšení vnitrofiremní kultury
 • zvýšení úrovně firemní kultury
 • posílení motivace a loajality zaměstnanců
 • získané know-how a metodika zůstává zákazníkovi a ten je může dále využívat

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.