Specialist.czAssessment Center/Development Center


Motto: Buďte sami sebou. Napodobováním někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr.
J. Riddestrale

Assessment /Development Center se využívá nejen pro výběr vhodných kandidátů, ale také pro identifikaci potenciálu zaměstnanců. Assessment/Development Center (dále jen AC/DC) umožňuje validní posouzení kompetencí nezbytných pro kvalitní pracovní výkon.

AC/DC navrhuje personální agentura podle kompetenčního modelu daného pracovního místa. AC/DC se zaměřují na hodnocení požadovaných klíčových kompetencí. Zahrnují individuální a skupinové úkoly tj. modelové situace, hraní rolí, případové studie (přizpůsobené klientovi nebo nově vytvořené s ohledem na kulturu a hodnoty klienta), psychodiagnostické testování a kompetenční pohovory.

Přínos:

  • snížení rizika výběru nesprávného kandidáta
  • získání validních informací především o chování a přístupů kandidáta
  • identifikování potenciálu zaměstnanců (pro účely povyšování nebo pro kariérní plánování)
  • vlastní metodika ověřená v praxi a využívající nejlepší zkušenosti ze zahraničí, know-how zkušených personálních poradců a psychologů ze skupiny Specialist Service a RPIC-ViP při hodnocení a interpretaci výsledků
  • dostatečná konzultační kapacita pro realizaci většího množství AC/DC a testování velkého množství zaměstnanců nebo kandidátů

Reference:

Seznam klientů poskytneme na vyžádání.

Jazyk

Vyhledat

Aktuální informace

PF 2017
12.01.2017
PF 2017
Babí léto aneb teambuilding Specialistek
07.10.2016
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.
Foreigners are not lost in the Moravian - Silesian region
06.10.2016
The Moravian - Silesian region through its Regional Development Agency has developed a new application. The application is designed for roreigners who want to live and work in the Moravian - Silesian region.