|      

  

 

 

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. a Specialist Service, s.r.o. realizují v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců firem RPIC-ViP a Specialist Service (reg.  číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005352).

Projekt je realizován v období od 1. března 2017 do 28. února 2019 se schváleným rozpočtem 2.289.626 Kč a s cílem zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinu projektu představuje celkem 14 zaměstnanců společnosti RPIC-ViP s.r.o. a 5 zaměstnanců společnosti Specialist Service, s.r.o.Tito zaměstnanci jsou zapojeni do realizace projektu formou účasti ve vzdělávacích aktivitách v souladu se zpracovaným vzdělávacím programem, a to v oblastech:

  • měkké a manažerské dovednosti,
  • technické a jiné odborné vzdělávání,
  • interního vzdělávání,
  • účetní a ekonomické vzdělávání,
  • obecné i specializované IT vzdělávání.

 

Svatební epidemie zasáhla Specialist Service

1. 11. 2017 13:18 | Tým Specialist Service, s.r.o.
7.10.2017 byla láskou "nakažena" nyní již vdaná Petra Richtárová. V obložení podzimního listí, hřejivých barev a svatební dýně započala nová etapa novomanželů, u kterého byl přítomen i náš tým Specialistek. Přejeme mnoho štěstí na cestě životem.


Svatba dělá ze dvou životů jeden celý

18. 9. 2017 15:30 | Tým Specialist Service, s.r.o.
Na začátku září před polednem došlo k výměně prstýnků a ke stisku dlaní a nyní jsou pod jedním jménem dva lidé podepsaní.


Babí léto aneb teambuilding Specialistek

19. 6. 2017 22:41 | Jindřiška Karásková
Vyjdu-li z toho, že teambuilding je metoda týmového rozvoje, která má vést ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a povzbuzovat ke zvýšení výkonnosti celého týmu, pak mi nezbývá, než s tímto tvrzením souhlasit.